A Tail of two Cats - Lunagang (2024)

Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld

Lengte: Gemiddeld

Startpunt: Praat met Unferth, zijn huis is ten oosten van Burthope Castle.

Alleen voor members: Ja

Eisen: Je moet Gertrude's Cat en Icthlarin's Little Helper hebben voltooid.

Benodigde spullen: 5 Death Runes, Cat Speak Amulet, een kitten/cat/overgrown/hell cat, logs (maakt niet uit welke soort), tinderbox, 1 Chocolate Cake (Steel een cake en pak een chocolade bar in Cook's Guild. Gebruik bar met de Cake), Bucket of Milk, Shears, Rake, 4 Potato Seeds, vial of water, White robe Top en Bottom (bijvoorbeeld Desert Robes), Seed Dibber, ongeveer 500 gp voor Magic Carpet rides en een shanty pass. Varrock Teleport Runes, Falador Teleport Runes, Waterskins en een Games Necklace zijn aangeraden.

Unferth zal je vertellen dat zijn kat Bob niet thuis is gekomen. Hij heeft Bob voor het laatst vorige week maandag gezien, wanneer hij zoals gebruikelijk zijn eten kwam halen. Omdat Bob vandaag niet langs is gekomen is Unferth ongerust. Accepteer zijn vraag om hem te helpen, hij verwijst je door naar zijn dochter Hild. Hild bevindt zich in het huis noordoost van Unferth.

Geef haar de 5 death runes en zij zal je Amulet of Catspeak enchanten (er komt een (e) achter). Je amulet is nu een gids naar Bob. Open je Amulet. Nu zie je een kattenhoofd. Door op zijn snorharen te drukken verander je de richting van de pijl. Zodra de pijl de goede kant op wijst gaan de ogen van de kat schijnen (onthoud: boven aan het kattenhoofd is Noord). Gebruik dit om de positie van Bob te bepalen. Het is slim om bij Unferth te beginnen, aangezien hij hier het meeste is. Vooral na updates is hij hier vaak, vanaf hier begint hij dan zijn zwerftocht. Bob kan niet door gesloten deuren en kan ook geen trappen op, dus hij zal niet ergens diep onder de grond verstopt zitten.

 • Clocktower, ten zuiden van Ardougne
 • Bij de anvils ten zuiden van Varrock west bank
 • De church ten oosten van Varrock Palace
 • Port Sarim pier
 • Catherby pier
 • Catherby archery shop
 • Draynor Manor (niet in het huis, maar wel binnen het hekwerk)
 • Wise Old Man's house
 • De farming patch ten zuiden van Falador
 • Hetty's house in Rimmington
 • Edmond's house in East Ardougne
 • Chicken farm north of Lumbridge (ten oosten van de rivier)
 • White Knights' Castle
 • Rising Sun Inn
 • Outside the White Knights' Castle Moat (in het noord-oosten)
 • White Wolf Mountain (in het zuid-oosten)
 • White Wolf Mountain (in het noord-westen)
 • Noordelijke muur van de Warriors' Guild
 • Bij Seers' Village bank, in het gebouw van Elemental workshop
 • Lady of the Lake's peninsula
 • In de gevangenis van Draynor

Als je Bob gevonden hebt, praat je met hem (Amulet of Catspeak aan!). Na een gesprek zal hij je doorverwijzen naar Gertrude. Gertrude bevindt zich ten westen van Varrock.

Gertrude zal je een verhaal vertellen over dat ze Bob eens in een mand vond en dat hij steeds sterker werd. Na een gesprek verwijst zij je naar Reldo in de bibliotheek van Varrock Castle. Ga naar Reldo, en vraag hem over Robert the Strong. Na een gesprek zoek je Bob weer. Praat met hem. (Als je snel genoeg bent, is hij waarschijnlijk nog op dezelfde plek)

Je kat suggereert je om naar de Sphinx te gaan uit Icthlarin's Little Helper. Ga met de Magic Carpet Ride, om snel bij de Sphinx uit te komen. Neem eventueel wat waterskins mee zodat je niet uitdroogt in de woestijn (Waterskins zijn onder andere te koop bij de Shantay Pass). Praat met de Sphinx. Je krijgt een optie om een cut-scene te zien of om hem over te slaan. Ik raad je aan om het filmpje te zien, het is namelijk best grappig om de geschiedenis van Bob uit te vogelen. De cut-scene duurt 5 minuten en 20 seconden. Als je er voor gekozen hebt om de cut-scene te bekijken, kan de Sphinx je terug naar Burthope teleporteren.

Na Bobs Flashback vallen Bob en Naite voor mekaar, en ze gaan op "huwelijksreis". Bob geeft je een lijst met karweien mee:

 • Tend garden: Maak de tuin schoon met je rake en plant er potatoes in (duurt 20 tot 35 minuten).
 • Tidy House: Klik op het bed.
 • Warm Human: Neem Logs mee, use ze op de fireplace en gebruik je tinderbox op de fireplace.
 • Feed Human: Gebruik een Chocolate Cake en een Bucket of Milk op de tafel.
 • Tidy Human: Gebruik shears op Unferth.

Nadat je alles gedaan hebt praat je Unferth. Wat een watje, hij voelt zich niet lekker! Je kat zegt dat je naar de Apocatary moet in Varrock. Praat daar met de apotheker. Hij zegt dat hij een bepaald syndroom heeft en dat je jezelf moet voordoen als dokter en hem een vial of water moet toedienen. Uiteindelijk kan je je doktershoed kiezen. Kies degene die je leuker vindt, er is geen verschil.

Doe je witte kleding aan (desert robes zijn goed genoeg) en draag geen wapen of schild. Ga terug naar Unferth en overtuig hem dat je een dokter bent. Eerst gelooft hij je niet, maar naarmate je verder komt in het gesprek gelooft hij je. Je geeft hem je vial of water en hij voelt zich weer beter.

Zoek nu Bob op en praat met hem. Je krijgt een humoristische scene te zien met 2 katten op een tapijt. Als de cut-scene afgelopen is praat je met Unferth voor je beloning.

Beloning: Twee keer 2.500 xp in een skill naar keuze. De ervaring kun je kiezen met 2 Antique Lamps. Deze lampen werken net zoals de lampen die je soms van de random event geest krijgt. Je krijgt ook een Mouse Toy. Dat is een muis aan een touw dat je kan dragen. Het lijkt op een whip, alleen de stats zijn -96 voor Attack...

Quest points: 2

Quests waarvoor je deze quest nodig hebt: Geen

Over deze pagina

Geschreven door Mazterroulz, met dank aan jerbod2 en Uncle guzz voor bijdragen aan deze pagina.

Heb je een verbetering voor deze pagina? Stel een wijziging voor!

RuneScape is een handelsmerk van Jagex Ltd uit Groot-Brittannië
© Lunagang 2004 - 2024

A Tail of two Cats - Lunagang (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated:

Views: 5547

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.